255 digital illustrations
for the first aid manual
FIRST AID BASICS
by Red Cross Slovenia

255 digitalnih ilustracij
za priročnik prve pomoči
OSNOVE PRVE POMOČI
Rdeči križ Slovenije

svoj izvod lahko naročite na www.rks.si