first aid

255 digital illustrations
for the first aid manual
FIRST AID BASICS
by Red Cross Slovenia

255 digitalnih ilustracij
za priročnik prve pomoči
OSNOVE PRVE POMOČI
Rdeči križ Slovenije